f

Always the most innovative and creative works that are truely DONE, across all mediums.

DONE
BASİT ANLAT
Fb. In. Tw. Lin

Normalleşme sürecinde hibrit çalışma sistemi benimseniyor

Zivella’nın yaptığı araştırma, şirket sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve beyaz yaka çalışanların ofislerine geri dönmek istediğini gösterdi. Katılımcılar ofislerde ve ofis mobilyalarında temizlik/hijyen protokollerinin uygulanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

Ofisler, yeni nesil çalışma alanları ve mekanlar için insan odaklı tasarımlar hayata geçiren Zivella, normalleşme ile çalışma şekilleri ve ortamlarındaki beklentileri ortaya çıkarmayı amaçlayan bir anket çalışması yaptı. 13 – 20 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmaya, yüzde 32,7’si şirket sahibi, yüzde 14,8’i üst düzey yönetici ve yüzde 52,5’i beyaz yaka çalışan olmak üzere 554 kişi katıldı.

Çalışma şekli değişti

Koronavirüs ile çalışma şekillerinin değiştiğini belirten katılımcıların yüzde 44,2’si evden, yüzde 26,5’i ofiste nöbetleşe ya da kısıtlı saatlerde çalışmaya başladığını paylaştı. Yüzde 18,4’ü ise bir değişiklik olmadığını belirtirken yüzde 7,2’si ofislerinin kapandığını aktardı.

Ofislerde yapılan değişikliklerde ise ilk üç sırada her yere dezenfektan konması (yüzde 67,7), sosyal mesafe işaretlerinin yerleştirilmesi (yüzde 36,5), masaların seyrekleştirilmesi (yüzde 33,4) yer aldı. Yüzde 14,4 oranında ise bir çalışma yapılmadığı paylaşıldı.

Evde olan kullanıldı

Yapılan anket kapsamında evden çalışanların yüzde 84,5’i evde olan mobilyaları kullandığını aktardı. Kendine bir alan oluşturarak, çalışma masası ve sandalye alanların oranı yüzde 4,9’da,  sadece çalışma koltuğu satın alanların oranı ise yüzde 1,6’da kaldı.

Ofis ya da hibrit

Normalleşme sonrası katılımcılar yüzde 48,7 oranında ofislerde çalışmaya devam etmek istediklerini belirtti. Hibrit (Yarı ev yarı ofis) çalışma modelini isteyenlerin oranı yüzde 43,9, evden çalışmak isteyenlerin oranı ise yüzde 7,4 oldu.

Ofislerde değişikliğe gerek yok

Katılımcılara normalleşme ile ofislerinde değişiklik yapılmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda ise yüzde 52’si hayır yanıtını verdi. Ofislerde değişiklik yapılmasını isteyen katılımcılar maske, eldiven, el dezenfektanının her an ulaşılabilir olması (yüzde 70,2), detaylı temizlik protokollerinin uygulanması (yüzde 67) ve fiziki mesafenin arttırılması amacıyla düzenlemeler yapılması (yüzde 54) önerilerini tercih etti.

Ofislerin kapalı ofislere, daha izole ortamlara dönüşmesinin konuşulduğu bugünlerde ankete katılanların yüzde 71,8’i açık ofislerin kapalı ofislere dönüşmeyeceğini düşündüğünü paylaştı. Ofis mobilyalarının değişme olasılığı olmadığını söyleyenler ağırlıkta oldu (yüzde 72,6). Ofis mobilyalarının değişmesini isteyenler de özellikle şu başlıklarda değişimi savundu:

Mobilyaların kolay dezenfekte edilebilir hale gelmesi (yüzde 70,2)

Doğaya ve insana saygılı üretim (yüzde 64,9)

Antibakteriyel kumaşların kullanılması (yüzde 58,9)

Daha dar alanlar için özel tasarımların yapılması (yüzde 52,3)

Hijyeni destekleyen boya- kaplama vb. malzemelerin kullanılması (yüzde 51,7)

Araştırmanın metodoloji: Google formlar üzerinden online olarak yapılan araştırma, 13– 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında 554 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Ağırlıkla 20 – 49 yaş arası şirket sahibi, üst düzey yönetici ve beyaz yaka çalışanların katılım gösterdiği ankete başta İstanbul olmak üzere Ankara, Rize, Bursa, Samsun, Adana, Uşak, İzmir ağırlıklı 41 şehirden katılım oldu. Yüzde 62,5 oranında erkek, yüzde 37,5 oranında kadın katılımcının yer aldığı ankette, çalışılan sektörlerin başında inşaat, sağlık, danışmanlık, tekstil, gıda, eğitim, bilişim teknolojileri ve mimarlık geldi.

Kaynak: Marketing Türkiye

You don't have permission to register