f

Always the most innovative and creative works that are truely DONE, across all mediums.

DONE
BASİT ANLAT
Fb. In. Tw. Lin

Koronavirüs sağlık sigortasını nasıl etkiledi?

M

ercer Marsh Benefits’in (MMB), 59 ülkede 239 sigorta şirketinin katılımıyla düzenlendiği “MMB Sağlık Trendleri” sektörün önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini ortaya koyuyor. 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’nın sonuçlarına göre, sigorta şirketlerinin yüzde 68’inin Koronavirüs teşhisi, takibi ve tedavisinden kaynaklanan tazminatların artmasını beklediğini ortaya koyuyor. Koronavirüs; sağlık, toplum ve ekonomi üzerinde derin etkilere neden olurken, çalışanlara sunulan sağlık sigortaları ve yan haklar da bundan payını almış görünüyor. Bu süreçte ertelenen planlı tedaviler olmakla birlikte, uzaktan çalışmanın getirdiği hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan kas-iskelet sistemi ve zihinsel sağlıkla ilgili artan sorunlar ve pandeminin uzun vadeli fiziksel ve zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin devam eden endişeler ile bir sağlık giderlerinde de artışın devam etmesini bekleniyor. Araştırma, online sağlık hizmetleri sunan sigorta şirketlerinin sayısında bir artış olduğunu ortaya koyuyor. 2019 yılında şirketlerin yüzde 38’i, 2020 yılında ise yüzde 59’u online sağlık danışmanlığı ve tele tıp hizmetlerinin mevcut yaklaşımlarının aktif bir parçası olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra sigorta şirketlerinin yüzde 55’i, tarama amaçlı testler gibi koruyucu sağlık hizmetlerini hali hazırda karşıladıklarını belirtiyor. Buna ek olarak sigorta şirketlerinin yüzde 20’si önümüzdeki 24 ay içerisinde planlarında bu konuda bir revize yapmaya hazırlanıyor. İşveren ödemeli planlar, çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaya devam edecek. MMB Sağlık Trendleri: 2020 Sigorta Şirketleri Araştırması’na göre; uzaktan çalışmanın getirdiği yeni zorlukların üstesinden gelmek ve artan maliyetlerle başa çıkmak için, şirketlerin, çalışanlarına sundukları yan hakları ve bunları sunma yöntemlerini yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. Koronavirüs krizi, bugüne kadar dijital sistemlerle yönetilmeyen veya uzaktan erişilemeyen çalışan yan hak sistemlerinin kırılganlığını ortaya çıkardı. Sigorta şirketleri ise işverenlerin çalışanlarına ruhsal sağlık, önleyici bakım, dijital ve online hizmetler gibi artan çeşitlilikte yan haklar sunma talebiyle birlikte hizmet çeşitliliğini artırmaya çalışıyor. Araştırma; pandemi sırasında sağlık hizmetlerinde talep artışına rağmen, ruhsal sağlığın desteklenmesine yönelik aksiyonların alınmadığını da ortaya koyuyor. Çalışanlara yönelik online psikolojik destek hizmetleri halen yaygın şekilde uygulanmıyor. Sigorta şirketlerinin sadece üçte biri bu hizmeti küresel ölçekte sunarken, yüzde 32’sinde bu hizmet kapsam dışı kalıyor. 2020 Mercer Küresel Yetenek Trendleri araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 61’i işverenlerinin zihinsel ve fiziksel sağlık konusuna öncelik verdiğini düşünürken, üst yönetimin yüzde 48’i bu konuyu çalışanların en büyük endişesi olarak görüyor. Buna rağmen şirketlerin sadece yüzde 29’unun sağlık ve refah stratejisi bulunuyor. Dünya genelinde sağlık giderleri ve ekonomik durgunluk artıkça, daha fazla sayıda şirketin çalışanlarının sağlığını, refahını, üretkenliğini ve bağlılığını artırmaya yönelik yan hak çözümlerine odaklanması önem kazanıyor. İşgücü sağlığı, firmalar için kritik ve iş performansının artmasına ve beşerî sermaye riskinin etkili bir şekilde yönetilmesinde önemli rol oynuyor. Bu doğrultuda sağlık planları bir maliyet olarak değil insan kaynağına yönelik bir yatırım olarak değerlendirilmeli.

 

Kaynak: Marketing Türkiye

Post etiketleri:
You don't have permission to register